Available courses

OPERACINĖS SISTEMOS

Demonstracinis kursas

Pateikiami elektronikos mokslo vystymosi etapai, pagrindiniai principai ir jų taikymas praktikoje. Nagrinėjami kintamos srovės grandinių svarbiausi dėsniai, imtuvų ir šaltinių jungimo technologija. Aiškinamas elektroninio laidumo vyksmas puslaidininkiuose, analizuojama pn sandūroje vykstantys fizikiniai procesai įtampos prijungimo atveju, mokoma parinkti ir pritaikyti puslaidininkinius prietaisus elementarioms elektroninėms schemoms. Analizuojami elektroninių stiprintuvų veikimo principai, elektrinio impulso charakteristikos bei elektroniniai loginiai elementai, trigeriai ir trigerinės schemos, informacijos atvaizdavimo ir apdorojimo schemos, elektroniniai maitinimo šaltiniai ir stabilizatoriai.

Laboratorinių darbų metu mokoma analizuoti ir paskaičiuoti elektroninių schemų pagrindines charakteristikas, įgyti gebėjimų sujungti elektronines schemas, parenkant elektroninius komponentus. Studentai supažindinami su elektros variklių, elektros galios prietaisų apskaitos charakteristikomis, su įvairiais matavimo metodais.

Foreign Language II (English) (BM)